Selecteer een pagina

Privacy Statement

Inleiding

Op www.opptys.nl (hierna: “Opptys”) worden persoonsgegevens en andere data in verwerkt in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit privacy statement (verder te noemen: “Privacy Statement”) zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

 

Toepasselijkheid

Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van de door leden en abonnees verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens) en data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van Opptys.nl.

 

College bescherming persoonsgegevens

Opptys verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewetgeving.

 

Verwerking Persoonsgegevens

Opptys behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Opptys verzamelt Persoonsgegevens bij het beschikbaar stellen van downloads (whitepapers en soortgelijk content) en/of het abonneren op de digitale nieuwsbrief, of bij een bezoek aan evenementen en activiteiten die door Opptys georganiseerd worden. De verkregen gegevens worden alleen voor betreffende doelen gebruikt en niet langer bewaard dan noodzakelijk met als uiterlijk het wettelijk bewaartermijn van deze Persoonsgegevens.

Indien u geen prijs meer stelt op verwerking of bewaring van deze informatie, kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in het door ons gestuurde e-mail bericht of Opptys hiervan schriftelijk op de hoogte stellen, door een e-mail of een brief te sturen naar privacy@opptys.nl of Opptys, Suikersilo West 28, 165 MP Halfweg. Opptys verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

 

Beveiliging

Opptys heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om haar systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat.

 

Links

Op Opptys.nl zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. Opptys kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

 

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van Opptys.nl, dan kunt u deze richten aan Opptys, Suikersilo West 28, 1165 MP Halfweg, per e-mail: privacy@opptys.nl

 

Wijziging van Privacy Statement

Opptys behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Opptys adviseert u regelmatig dit Privacy Statement te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Januari 2016.